Bảo hiểm nhân thọ Cathay Life Việt Nam

Bảo hiểm nhân thọ Cathay Life Việt Nam là một công ty bảo hiểm nhân thọ ở Đài Loan được thành lập vào năm 1962.

Công ty cung cấp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe ... Năm 2017, Cathay xếp thứ 411 trong Fortune Global 500.

Trụ sở bảo hiểm nhân thọ cathay Việt Nam có trụ sở chính ở Đài Loan

Sứ mệnh của bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam

Trong giai đoạn đầu, bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tập trung xây dựng đội ngũ đại lý giỏi (đặc biệt là chuyên trách và chuyên nghiệp).

Bên cạnh đó, với đội ngũ quản lý xuất sắc, họ sẽ áp dụng hơn 50 năm kinh nghiệm tại Đài Loan vào việc tiếp thị và thiết kế các sản phẩm độc đáo để từng bước tạo nên bản sắc riêng của Cathay Life tại thị trường Việt Nam.

Nhiều sản phẩm bảo hiểm để tiếp cận

Cathay Life cung cấp một loạt các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các dịch vụ liên quan, bao gồm bảo hiểm nhân thọ truyền thống cá nhân, bảo hiểm thương tật cá nhân, bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bảo hiểm nhóm, niên kim và bảo hiểm liên kết đầu tư.

Trong khi đó, Công ty quản lý các quỹ bằng cách đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, thị trường nước ngoài và cho vay, tất cả đều phù hợp với các yêu cầu pháp lý.

Nhiều lựa chọn

Nhiều mục đích

Với đa dạng các gói bảo hiểm để bạn giảm bớt gánh nặng. Bảo hiểm Cathay Life Việt Nam còn có nhiều khuyến mãi từng thời điểm

Bảo hiểm dành cho doanh nghiệp

Bớt gánh nặng, tận hưởng nhiều hơn

Bạn luôn vất vả luôn lo cho bạn và gia đình bạn. Bạn có bao giờ nghĩ chúng ta nên thay đổi để trọn vẹn hơn. Hãy bắt đầu với bảo hiểm Cathay Life.

100%

Tận hưởng

99%

Haì lòng

Nhanh chóng

99%

Yêu thương

99%

Tự do

Cùng nhau gieo mầm ngay hôm nay
Vì một tương lai thịnh vượng